Düşünmek zor bir sanattır onun için çoğunluk tek karar verir.